Jakub Malý

Osobní stránka

Motto:

Všichni umřeme a všechno se rozbije

Výuka na MFF

V současnosti nevedu na MFF žádnou výuku.

Výuka vedená v minulosti:

Jazyk C# a platforma .NET (NPRG035), cvičení - ZS 2011/12


Na cvičení se budou zadávat úlohy, a rozebírat řešení předchozích úloh. Studenti začnou s vypracováním na cvičení s tím, že rozpracovanou úlohu dokončí samostatně typicky do příštího cvičení. Odevzdávání bude probíhat přes systém CodEx.

Požadavky na zápočet jsou jednotné pro všechny skupiny a jsou vypsané na stránkách přednášky.

 

Ročníkový projekt (NPRG045) / bakalářská práce


Seznam nabízených zadání najdete v SISu, další možná témata na stránkách XRG.

Technologie XML (NPRG036), cvičení - LS 2010/11


Na cvičení se budou řešit praktické příklady a zadávat úlohy. Přehled procvičované látky a zadání úloh na společných stránkách všech cvičení. Tam také najdete požadavky na zápočet a zkoušku, které jsou jednotné pro všechny skupiny. Odevzdávání úloh bude probíhat přes systém Assignment Manager.

Požadavky na zápočet jsou jednotné pro všechny skupiny a jsou vypsané na stránkách přednášky.

 

Jazyk C# a platforma .NET (NPRG035), cvičení - ZS 2010/11


Na cvičení se budou zadávat úlohy, a rozebírat řešení předchozích úloh. Studenti začnou s vypracováním na cvičení s tím, že rozpracovanou úlohu dokončí samostatně typicky do příštího cvičení. Odevzdávání bude probíhat přes systém CodEx.

Požadavky na zápočet jsou jednotné pro všechny skupiny a jsou vypsané na stránkách přednášky.

 

5. října 2011